วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”การพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล” ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1

admin

Share: