วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2565 “การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้(ไม้กวาดภายใน)” ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร

admin

Share: