วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมีนางสาวอลีนา แสนสวาท ประธานสภาเด็กตำบลทุ่งแก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียนในเขตตำบลทุ่งแก จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

admin

Share: