วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: