วันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายวิจารณ์ มุทาพร พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มอบเงินช่วยเหลือรายนางสมัย คำนาแซง บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ กรณีผู้ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: