วันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมประชุมการดำเนินการส่งมอบถังขยะโครงการ CSR ให้แก่วัดในเขตพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ โดยบริษัทแชมป์ปิโตรเลียมจำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย PTT STATION ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด มหาชน ณ ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: