วันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ ๙ ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: