วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร

Share:

Author: admin