วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มวลชนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและในวันจักรี ณ บริเวณสวนสาธารณะวิหารหลวงพ่อองค์ดำ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: