วันที่ 5 เมษายน 2567งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดอันตราย บริเวณริมถนนสัญจรเส้นทางภายในพื้นที่ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร #ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ #ขับรถอย่างมีน้ำใจไร้อุบัติเหตุ #ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Admin

Share: