วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ “การทำยาหม่อง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพสต.ดอนสร้างไพร มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: