วันที่ ๒๕ – ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: