วันอังคารที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: