วันอังคารที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตรวจรับงานโครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: