วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: