วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการซ่อมบำรุงเสียงตามสาย บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: