วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการต่างๆ

admin

Share: