วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๓ อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยผู้ปกครองให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

admin

Share: