วันพุธที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริการส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

admin

Share: