วันอังคารที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: