วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณหอประชุมเกาะใหญ่หนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: