วันพุธที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: