งานไฟฟ้า และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล บ้านดอนสร้างไพร (วังม่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: