วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก รับการตรวจติดตามโครงการตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: