วันพุธที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: