วันศุกร์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๗วันอันตราย) ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: