วันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา 06.30 น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: