วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร และปลัด อบต.ทุ่งแก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานประจำจุดบริการประชาชน (๗ วันอันตราย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ จุด บ้านหนองแสง หมู่ ๕ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ และบ้านโสก หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

admin

Share: