วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายคำดี แสนสุวรรณ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสงถึงหนองจาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: