วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ณ ศาลาประชาคม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: