วันพุธที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: