วันอังคารที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: