วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา และเด็กปฐมวัย ศพด.ในสังกัด ร่วมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)” ณ วัดประชาสามัคคี หมู่ 2 บ้านทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งแก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

admin

Share: