วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลทุ่งแก ร่วมรณรงค์คนไทยไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตามคำขวัญประจำปี 2567 “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”

admin

Share: