วันอังคารที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พี่.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประชาสามัคคี บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ จิตอาสา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม

admin

Share: