วันอังคารที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: