วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมนตรี เปลี่ยนผึ้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: