วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวัชรา ยวดทอง นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: