งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ติดป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ๗ วันอันตราย (๒๙ ธันวาคม ๖๖ ถึง ๔ มกราคม ๖๗) ในช่วงเทศกาลปีใหม่

admin

Share: