วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต.ทุ่งแก และประธานอปพร.แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: