งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๗ (๗ วันอันตราย) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจบนท้องถนน

admin

Share: